×
ورود یا ثبت نام
* اگر از سرویس Outlook برای ثبت نام استفاده میکنید، Junk Email ها را چک کنید.

رمز به اندازه کافی قدرتمند نیست.

استفاده از یک حرف کوچک
استفاده از یک حرف بزرگ
استفاده از یک عدد
حداقل 8 حرف

لطفا صبر کنید...
تاریخ
نویسنده: admin
امتیاز:
3

سیستم ارتینگ(earthing) و انواع آن

روند انتقال تخلیه فوری انرژی الکتریکی مستقیماً به زمین با کمک سیم با مقاومت کم به عنوان earthing شناخته می شود. هدف اصلی این اتصال زمین در شبکه برق , ایمنی است.

نویسنده: admin
امتیاز:
1

نقش فناوری در حل بحران جهانی آب

فناوری های نوین همچون فیلترهای تصفیه کننده و یا انرژی خورشیدی ، قادرند آب سالم و آشامیدنی را در مناطق محروم تامین کنند.

نویسنده: admin
امتیاز:
1

فناوری و برنامه نویسی چگونه می توانند به ارتقای ایمنی کمک کنند؟

نویسنده: علی مبشری
امتیاز:
1

معرفی مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان قسمت دوم

نویسنده: علی مبشری
امتیاز:
1

معرفی مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

نویسنده: مهدی مقصودی
امتیاز:
1

فناوری‌هایی که در دوره شیوع کرونا پیشرفت کردند