×
ورود یا ثبت نام
* اگر از سرویس Outlook برای ثبت نام استفاده میکنید، Junk Email ها را چک کنید.

رمز به اندازه کافی قدرتمند نیست.

استفاده از یک حرف کوچک
استفاده از یک حرف بزرگ
استفاده از یک عدد
حداقل 8 حرف

لطفا صبر کنید...
product-image
پیش نویس طرح پژوهش و پروپوزال نویسی در مقاله
پروپوزال یا طرح کلی پژوهش که معمولا در آن ارکان اصلی و اساسی پژوهش به طور مختصر آورده میشود . در بیشتر موارد شامل عنوان تحقیق بیان مسئله پیشینه پژوهش اهداف و فرضیه‌ها روش تحقیق و ابزار است
10,000 تومان
محمدحسین محمدی
مدرس:مهندس فاطمه رجبی