×
ورود یا ثبت نام
* اگر از سرویس Outlook برای ثبت نام استفاده میکنید، Junk Email ها را چک کنید.

رمز به اندازه کافی قدرتمند نیست.

استفاده از یک حرف کوچک
استفاده از یک حرف بزرگ
استفاده از یک عدد
حداقل 8 حرف

لطفا صبر کنید...
product-image
ارزیابی و مدیریت ریسک –آموزش روش های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
ارزیابی ریسک یک ابزار مدیریتی اولیه در تضمین سلامت و ایمنی کارگران (و دیگران) در واقع یک الزام قانونی برای کارفرمایان و برخی افراد خوداشتغال است.
رایگان
مهندس عباسی
تیم آموزش hseland