اگه کد تخفیف داری، پس ازش استفاده کن!
وضعیت:آماده ی استفاده
مبلغ / درصد: تومان
دفعات قابل مصرف:
مبلغ قابل پرداخت: تومان
قابل استفاده برای:
تاریخ انقضا:
این کد تخفیف متعلق به شخص دیگری استمبلغ کد تخفیف از مبلغ محصول بیشتر است، توجه داشته باشید که اضافه ی مبلغ کد تخفیف شما از بین خواهد رفت، همچنین به دلیل محدودیت های درگاه پرداخت، این تراکنش رایگان نخواهد بود و مبلغ 1000 تومان از حساب شما کسر خواهد شد. این کد تخفیف قابل اعمال بر روی این محصول نیست
×
ورود یا ثبت نام
* اگر از سرویس Outlook برای ثبت نام استفاده میکنید، Junk Email ها را چک کنید.

رمز به اندازه کافی قدرتمند نیست.

استفاده از یک حرف کوچک
استفاده از یک حرف بزرگ
استفاده از یک عدد
حداقل 8 حرف

نمونه سوالات ایمنی در زلزله و بلایای طبیعی

اگر به میانگین دهه گذشته نگاه کنیم ، سالانه تقریباً 60 هزار نفر در جهان در اثر بلایای طبیعی جان خود را از دست می دهند. این میزان 0.1 درصد از مرگ و میرهای جهانی را نشان می دهد. جهان از طریق پیش بینی زودهنگام ، زیرساخت های مقاوم تر ، آمادگی اضطراری و سیستم های واکنش ، کاهش قابل توجهی در مرگ و میر حوادث داشته است. بهبود سطح زندگی ، زیرساخت ها و سیستم های واکنش در این مناطق برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی در دهه های آینده کلیدی خواهد بود.

بلایای طبیعی

چند نمونه از سوالات 

  • کدام مورد تعریف بحران از دیدگاه سیستمی است؟

الف( وضعیتی که تحت تاثیر صاحب منصبان دولتی بوجود می آید           ب( وضعیت ویژه بعلت یکسری کمبود و کسری

ج( یک مشکل پیچیده یا غیر معمول

د( وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت های فرعی را مختل کرده و پایداری آن را بهم می زند

 

  • آموزش پرسنل و برگزاری مانورها درکدام مرحله از مدیریت بحران انجام می شود؟

الف( اعلام خطر                       ب( آمادگی                              ج( پاسخ                                 د( توقف

 

  • تشخیص هویت مربوط به کدامیک از مراحل مدیریت بحران است؟

الف( آمادگی                         ب( اعلام خطر                        ج( پاسخ                                         د( توقف

 

  • " ایمنی در برابر زلزله " برابر است با   .............................   .

الف) آمادگی + آگاهی          ب) آمادگی + همکاری               ج) آگاهی +همکاری           د) آمادگی +اگاهی + همکاری  

 

دامه سوالات را در قالب فایل pdf دانلود کنید

عنوان :‌ نمونه سوالات ایمنی در زلزله و بلایای طبیعی
نویسنده :‌ مهندس رجبی
تاریخ :‌ 1400/7/21
قیمت :‌ 6,000 تومان
حجم :‌ 0.281 مگابایت
امتیاز :‌
برای ارسال نظر وارد شوید