اگه کد تخفیف داری، پس ازش استفاده کن!
وضعیت:آماده ی استفاده
مبلغ / درصد: تومان
دفعات قابل مصرف:
مبلغ قابل پرداخت: تومان
قابل استفاده برای:
تاریخ انقضا:
این کد تخفیف متعلق به شخص دیگری استمبلغ کد تخفیف از مبلغ محصول بیشتر است، توجه داشته باشید که اضافه ی مبلغ کد تخفیف شما از بین خواهد رفت، همچنین به دلیل محدودیت های درگاه پرداخت، این تراکنش رایگان نخواهد بود و مبلغ 1000 تومان از حساب شما کسر خواهد شد. این کد تخفیف قابل اعمال بر روی این محصول نیست
×
ورود یا ثبت نام
* اگر از سرویس Outlook برای ثبت نام استفاده میکنید، Junk Email ها را چک کنید.

رمز به اندازه کافی قدرتمند نیست.

استفاده از یک حرف کوچک
استفاده از یک حرف بزرگ
استفاده از یک عدد
حداقل 8 حرف

تهیه و تدوین HSEplanو اهداف آن

HSEplan یا برنامه سلامت،ایمنی و محیط زیست ،یک سند برنامه ریزی برای تامین ایمنی و سلامت کارکنان و جلوگیری از هرگونه تاثیر سو برمحیط زیست است. برنامه سلامت و ایمنی یک پروژه به طور عمده شرح می‌دهد که چه نوع خطرات در یک پروژه دخیل هستند ، چگونه می‌توانند حذف یا کنترل شوند و چه نوع تجهیزاتی برای تضمین ایمنی کارگران مورد استفاده قرار خواهند گرفت . این سند شامل ایجاد سیستم مدیریت HSE ، اجرای سیاست HSE و دستیابی به اهداف HSE به طور موثر است.

امتیاز :‌
برای ارسال نظر وارد شوید