×
ورود یا ثبت نام
* اگر از سرویس Outlook برای ثبت نام استفاده میکنید، Junk Email ها را چک کنید.

رمز به اندازه کافی قدرتمند نیست.

استفاده از یک حرف کوچک
استفاده از یک حرف بزرگ
استفاده از یک عدد
حداقل 8 حرف

لطفا صبر کنید...
product-image
آموزش سابمیت و ارسال مقاله به مجلات علمی
سابمیت (submit) یعنی ارسال مقاله به مجلات خارجی و شما باید مجلات علمی مختلف را بشناسید و براساس ساختار مقاله تان اقدام به ارسال آن به مجلات و ژورنال ها کنید و وارد فرایند پذیرش شوید
رایگان
آیدا جمالی
مدرس : آیدا جمالی