×
ورود یا ثبت نام
* اگر از سرویس Outlook برای ثبت نام استفاده میکنید، Junk Email ها را چک کنید.

رمز به اندازه کافی قدرتمند نیست.

استفاده از یک حرف کوچک
استفاده از یک حرف بزرگ
استفاده از یک عدد
حداقل 8 حرف

لطفا صبر کنید...
product-image
آموزش تجزیه تحلیل آماری داده های پژوهش
تجزیه و تحلیل آماری : در مسیر پژوهش و مقاله نویسی ، برای تفسیر و تحلیل نتایجی که از تحقیق و پژوهش به دست می اید لازم داریم که از تحلیل آماری داده های پژوهش استفاده کنیم
20,000 تومان
مهندس بهرامی
مدرس : مهندس فاطمه رجبی