×
ورود یا ثبت نام
* اگر از سرویس Outlook برای ثبت نام استفاده میکنید، Junk Email ها را چک کنید.

رمز به اندازه کافی قدرتمند نیست.

استفاده از یک حرف کوچک
استفاده از یک حرف بزرگ
استفاده از یک عدد
حداقل 8 حرف

لطفا صبر کنید...
دوره اصول باربرداری
تشریح انواع اصول باربرداری و ریگینگ مقدمه ای بر اصول کلی باربرداری و ریگینگ الزامات حمل و نقل و جابجایی بار تشریح طرح و برنامه باربرداری Lifting Plan تشریح انواع تجهیزات باربرداری و ریگینگ تشریح انواع روش های باربرداری و جابجایی بار تشریح اصول ریگری
200,000 تومان
دکتر رضا غلام نیا
دکتری بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس
دوره آنلاین شناسایی وارزیابی ریسک پیشرفته (مدیریت ریسک)
سرفصل های دوره: چالش و ترمینولوژی ریسک،متدولوژی و روش شناسی اجرا ریسک، تشریح JSA.FMEA.FTA.HAZOP
450,000 تومان
دکتر رضا غلام نیا
دکتری بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس
دوره ايمني گودبرداري و تخريب
بحران ها و آسيب هاي حين تخريب ، وظايف مهندسان در خصوص گودبرداري عوامل حادثه ساز در گودبرداري
110,000 تومان
مهندس ياسر عمادي
کارشناس ايمني پروژه هاي عمراني
دوره ايمني برق
روش هاي مقابله با برق گرفتگي در شبکه هاي فشار قوي و ضغيف،دستورالعمل هاي مرتبط با ايمني برق و...
250,000 تومان
دکتر رضا شريفي
دکتري تخصصي برق
مسئوليت هاي حقوقي و مدني در برابر حوادث ناشي از کار
تعريف مسئوليت و انواع آن ، تعريف مسئوليت هاي مدني ، تعريف مسئوليت ها درحوادث ناشي از کار و...
170,000 تومان
استاد محمدجواد ستوده
کارشناس ارشد ايمني صنعتي
دوره ي مجوز کار
چگونگي پياده سازي و تشريح مسئوليت هاي مجوز هاي کاري ، تشريح انواع مسئوليت هاي کاري
198,000 تومان
دکتر رضا غلام نیا
دکتري بهداشت حرفه اي دانشگاه تربيت مدرس
دوره کاربردی تجهیزات حفاظت فردی
بررسی اجزا و وسایل تجهیزات حفاظت فردی،کاربرد و نحوه ی استفاده بررسی ویژگی های گروهی و انفرادی
100,000 تومان
مهندس جواد سدیدی
کارشناس ارشد hseدانشگاه شهید بهشتی
شناسایی خطرات مواد شیمیایی
تشریح مواد سمی ، مواد قابل احتراق ، مواد رادیواکتیو ، MSDS و...
130,000 تومان
دکتر علیرضا حاجی قاسمخان
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
تهیه و تدوین HSEPlan
تهیه و تدوین hseplan
200,000 تومان
دکتر رضا غلام نیا
دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس
آشنایی با حریق و اصول اطفا
حریق
100,000 تومان
عباس غلامحسینی
مدیر ایمنی عملیات آتش نشانی تهران