×
ورود یا ثبت نام
* اگر از سرویس Outlook برای ثبت نام استفاده میکنید، Junk Email ها را چک کنید.

رمز به اندازه کافی قدرتمند نیست.

استفاده از یک حرف کوچک
استفاده از یک حرف بزرگ
استفاده از یک عدد
حداقل 8 حرف

لطفا صبر کنید...
product-image
انواع مطالعات علمی در اجرای یک طرح تحقیقاتی و روش تحقیق
در مراحل تدوین یک طرح تحقیقاتی با در نظر گرفتن عناصر مهم آن به دنبال بهترین شیوه مطالعه هستیم .روش تحقیق باید به گونه ای انتخاب شود که سریع ، دقیق و آسان تر ما را به پاسخ پژوهش نزدیک کند
10,000 تومان
مهندس بهرامی
مدرس:مهندس فاطمه رجبی