×
ورود یا ثبت نام
* اگر از سرویس Outlook برای ثبت نام استفاده میکنید، Junk Email ها را چک کنید.

رمز به اندازه کافی قدرتمند نیست.

استفاده از یک حرف کوچک
استفاده از یک حرف بزرگ
استفاده از یک عدد
حداقل 8 حرف

لطفا صبر کنید...
product-image
آموزش مفهوم اقتصاد ایمنی(هزینه ها و سرمایه گذاری در ایمنی‌ کار)
مسئله ایمنی در صنایع مختلف یکی از موضوعات مورد علاقه مدیران و شرکت‌ها بوده و علت آن تأثیرات جهت گیر این موضوع بر راندمان عملیات مختلف و شرایط علمی اقتصادی صنعت می‌باشد
رایگان
مهندس حاجی آقایی
مدرس:مهندس فاطمه رجبی