اگه کد تخفیف داری، پس ازش استفاده کن!
وضعیت:آماده ی استفاده
مبلغ / درصد: تومان
دفعات قابل مصرف:
مبلغ قابل پرداخت: تومان
قابل استفاده برای:
تاریخ انقضا:
این کد تخفیف متعلق به شخص دیگری استمبلغ کد تخفیف از مبلغ محصول بیشتر است، توجه داشته باشید که اضافه ی مبلغ کد تخفیف شما از بین خواهد رفت، همچنین به دلیل محدودیت های درگاه پرداخت، این تراکنش رایگان نخواهد بود و مبلغ 1000 تومان از حساب شما کسر خواهد شد. این کد تخفیف قابل اعمال بر روی این محصول نیست
×
ورود یا ثبت نام
* اگر از سرویس Outlook برای ثبت نام استفاده میکنید، Junk Email ها را چک کنید.

رمز به اندازه کافی قدرتمند نیست.

استفاده از یک حرف کوچک
استفاده از یک حرف بزرگ
استفاده از یک عدد
حداقل 8 حرف

مجموعه کامل سوالات سم شناسی به همراه تست های تالیفی

170سوال تستی گردآوری شده توسط تیم آموزشی HSEland  که به کمک آنها می توانید مباحث سم شناسی را مرور کنید . و میزان دانش خود را آزمایش کنید این سوالات به شما در آزمون های hse و سم شناسی و مواردی که از شما ممکن است مباحث این موضوع خواسته شود، کمک میکند.

سم شناسی

>>  چند نمونه از سوالات را برای شما آورده ایم  <<

 

1- همه گزینه های زیر از نظر سم شناسی صحیح است، بجز :

الف) مطالعه کمی و توصیف ریاضی  فرآیند های جذب  - انتشار - متابولیسم و دفع مواد سمی را توکسیکوکینتیک گویند.

 ب) واکنش های فاز دو زیست دگرگونی مواد شیمیایی شامل سولفوترانسفراز، متیل ترانسفراز و N-acetyl transferase می باشد .

ج) كليه مواد كارسينوژن انسانی و حیوانی خاصیتGenotoxic  دارند .

 د)آنزیم های سیتوکروم P450   در  Detoxification  و  Toxification  دخالت دارند.

 

2- معیار برگشت به کار یک کارگر سم پاش که تماس شدید با آفت کش ارگانوفسفره داشته است،از طریق اندازه گیری کدام گزینه انجام میشود ؟

الف) کولین استراز سرم

ب)کولین استراز ادرار  

 ج)کولین استراز خون کامل

د)کولین استراز گلبول های قرمز خون

 

3- عامل غلظت در مواد .....اهمیت بیشتری نسبت به عامل مدت زمان تماس دارد.

الف)خفگی آور

ب)معلق(آئروسل ها)

ج)التهاب آور و محرک

د)سموم سیستمیک

 

4- سمیت نسبی به شیب منحنی دوز -پاسخ بستگی ......و هرچه شیب .....باشد سرعت جذب....است.

الف)دارد-بیشتر-کمتر

ب)ندارد-بیشتر -بیشتر

ج)دارد-بیشتر-بیشتر

د)ندارد-بیشتر-کمتر

 

5- اهمیت مطالعه فلزات سنگین در سم شناسی چیست؟

الف) ارزش بالای اقتصادی دارند مثل نقره

ب) درمان دارویی دارند مثل آرسنیک ، کبالت، پلاتین

ج) برخلاف آلاینده های آلی غیرقابل تخریب و تجزیه هستند بنابراین میتوانند در سیستم های اکولوژیک جمع شوند و از طریق چرخه های مواد غذایی وارد بدن موجودات زنده شوند و ایجاد تجمع زیستی کنند.

د) برای دفع آفات( آرسنات سرب)  و کود شیماییی ( کادمیوم) قابل استفاده هستند.

 

6- کدام یک از گزینه های زیر در مورد متصل شونده ها برای خنثی کردن سموم صحیح نیست؟

الف) دفروکسامین برای مسمومیت آهن مورد استفاده قرار میگیرد.

ب) دی آمین تترا استیک اسید برای مسمومیت های آهن، سرب روی و کادمیوم به کار میرود.

ج) دیمرکاپرول برای مسمومیت های آرسنیک، جیوه و سرب و کادمیوم به کار میرود.

د) پنی سیلامین در درمان مسمومیت های مس ،جیوه روی و سرب به کار میرود.

 

1 ج
2 د
3 ج
4 ج
5 ج
6 ب

ادامه سوالات را در قالب فایل pdf دانلود کنید

عنوان :‌ مجموعه کامل سوالات سم شناسی به همراه تست های تالیفی
نویسنده :‌ مهندس مظاهری و شیخی
تاریخ :‌ 1400/6/25
قیمت :‌ 14,000 تومان
حجم :‌ 0.557 مگابایت
امتیاز :‌
برای ارسال نظر وارد شوید